Burgerlijke stand, notariaat en notariële akten

Informatie over burgerlijke stand, notariaat en notariële akten.

  1. Laatst bijgewerkt op

Notariaat en burgerlijke stand


De Ambassadeur van België is, binnen de beperkingen die hem door de Belgische wetten terzake zijn opgelegd, bevoegd als ambtenaar van burgerlijke stand of notaris op te treden.

In Iran gevestigde Belgen kunnen op de Ambassade een beroep doen voor het verlijden van bepaalde notariële akten en akten van burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring. Deze akten hebben dezelfde uitwerking als in België verleden akten.


Notariële akten


De Ambassade kan enkel notariële akten verlijden naar een ontwerp van een Belgische notaris. U moet bijgevolg aan uw notaris in België vragen aan de Ambassade een ontwerpakte te doen toekomen, per mail, op volgend adres: notaribox@diplobel.fed.be

Het is van belang dat het ontwerp de correcte en volledige gegevens van de optredende partijen vermeldt.

Het notarieel recht wordt u bij het neerleggen van het dossier medegedeeld.