Ambassade van België in Iran

België in Iran

Welkom op onze website!

 

U bent een Belg die onlangs naar Iran is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Teheran? U reist als toerist door Iran en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Iran gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen. 

Op reis naar het buitenland? Registreer u nu op Travellers Online.

Coronavirus

Voor informatie over reizen van en naar België verwijzen wij naar de websites info-coronavirus en FOD Buitenlandse Zaken, die regelmatig bijgewerkt worden. Aanvullende informatie over de in België genomen maatregelen is te vinden op de website van het Crisiscentrum.

Gezien de onzekere evolutie van de pandemie raden wij u ten zeerste aan om via deze referentiewebsites op de hoogte te blijven van de geldende maatregelen voor een reis naar België.

Naast eventuele aanvullende maatregelen die daar worden medegedeeld, moet iedereen die vanuit Iran naar België reist de passenger locator form invullen, zichzelf in België in quarantaine plaatsen en een test ondergaan. Niet-naleving van deze maatregelen zal worden beboet.

Reizigers naar Iran wordt ook aangeraden de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Visumafdeling

Als reactie op de coronaviruscrisis heeft de Europese Unie besloten om tijdelijk de buitengrenzen te sluiten voor niet-essentiële reizen van onderdanen van derde landen. Deze tijdelijke reisbeperking geldt tot nader order voor Iran.

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt informatie verstrekt over de toegestane essentiële reizen.

Het verbod van niet-essentiële reizen naar België is niet van toepassing voor reizigers die aan de hand van een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Dit moet het EU digitale COVID certificaat zijn of een certificaat van een derde land dat door de Europese Commissie of door België als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Toegestane visumaanvragen lang verblijf kunnen bij VFS ingediend worden.

Voor alle andere essentiële reisvisumaanvragen dient u eerst contact op te nemen met Tehran.Visa@diplobel.fed.be onder vermelding van de redenen waarom de visumaanvraag onder een van de elf bovenstaande categorieën valt, samen met de relevante bewijsstukken.

Visumaanvragen die niet tot de essentiële reiscategorieën behoren, mogen niet worden ingediend en er kunnen ook geen visa worden afgegeven.

Consulaire afdeling

De openingsuren van de Ambassade zijn tijdelijk verkort van zondag tot donderdag van 10.00 uur en 15.00 uur.

Om uw gezondheid en die van andere bezoekers te beschermen, staat de Ambassade alleen op afspraak bezoeken toe. Niet-essentiële afspraken kunnen worden herschikt.

Bezoekers worden uitgenodigd om de volgende maatregelen te respecteren:

  • Houd een sociale afstand van minstens 1,5 m aan.
  • Controleer uw temperatuur alvorens u naar de afspraak gaat.
  • Draag een masker.
  • Bij het betreden van de ambassade, gelieve de beschikbare alcoholgel te gebruiken.

Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht uw afspraak te annuleren. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.

U kunt per e-mail contact opnemen met de Ambassade van België: Tehran@diplobel.fed.be 

Nieuws

23 sep

Op donderdag 23 september zal vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met Europees commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenarčič een evenement op hoog niveau voorzitten over de gevolgen van COVID-19 voor kinderen. Dit evenement wordt georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, in samenwerking met Niger en de ngo Save the Children.

23 sep

België zal 153.900 vaccins leveren aan Oeganda. Die vaccins zullen bijdragen aan het opvoeren van de vaccinatiecampagne voor leraren en het opnieuw openen van de scholen voor meer dan 10 miljoen leerlingen en studenten. België gaat daarmee in op het verzoek van de Oegandese regering om COVID-19 vaccins te ontvangen.

22 sep

Op woensdag 22 september heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid Meryame Kitir een bezoek gebracht aan de haven van Beiroet, die in augustus 2020 zwaar werd beschadigd door explosies. Het betreft een eerste bezoek van een Belgische minister sinds de ontploffing in Beiroet plaatsvond. Ze had de gelegenheid om haar medeleven te betuigen en een krans te leggen bij het gedenkteken voor de slachtoffers, samen met de familieleden van een Belgisch-Libanees slachtoffer.

22 sep

België veroordeelt met klem de poging tot staatsgreep in Omdurman en betuigt opnieuw haar steun aan het volk van Soedan en zijn overgangsregering. Het roept op de vredesakkoorden van Juba, die op 31 augustus 2020 werden ondertekend, te respecteren. 

20 sep

De 76ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN start op 20 september in New York met als thema "Bouwen aan veerkracht via hoop, om te herstellen van COVID-19 - duurzaam heropbouwen, antwoorden op de noden van de planeet, respect voor de rechten van mensen - , en de Verenigde Naties nieuw leven in te blazen”.