Identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar

Informatie over de elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID).

  1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie over de identiteitskaart voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Kinderen jonger dan 12 jaar van Iraanse onderdanen die in België gevestigd zijn, kunnen aan het einde van hun vakantie in Iran naar België terugkeren op voorwaarde dat zij houder zijn van een identiteitsbewijs met foto.

De Belgische verblijfsgemeente levert dit bewijs zonder verwijl af op eenvoudige aanvraag.

Het identiteitsbewijs zonder foto (klein wit kaartje) geeft geen recht op binnenkomst zonder terugkeervisum.