Ambassade van België in Iran
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Een nieuw systeem voor afspraken te nemen en visumaanvragen in te dienen werd in augustus 2018 gelanceerd ; de Belgische Ambassade in Iran werkt met het outsourcingsbedrijf VFS sinds 2 september.

Vanaf deze datum moeten visumdossiers in het Visa Application Center van VFS, gelegen in het Heravi Shopping Center, ingediend worden, en niet meer op de Belgische Ambassade.

Gelieve de website van VFS te raadplegen indien u hierover meer inlichtingen wensen te beschikken : http://www.vfsglobal.com/belgium/iran.

 

Algemene informatie:

1. De visumaanvragers worden automatisch schriftelijk via e-mail op de hoogte gebracht van de toekenning of de weigering van hun visum zodra de Ambassade een definitieve beslissing krijgt vanuit België.

Er zullen telefonisch en/of per email GEEN inlichtingen gegeven worden betreffende de status van de visumaanvraag.

Voor de dossiers die al naar de Dienst Vreemdelingenzaken werden gestuurd (DVZ), gebruik volgende connectiewww.dofi.fgov.be/infovisa/. Daarvoor hebt u het dossiernummer nodig van de visumaanvraag. Op volgend e-mailadres kunt u inlichtingen vragen over uw dossier: infodesk@ibz.fgov.be.

2. Iedere aanvrager is verplicht een reisverzekering, geldig tijdens het geheel van zijn verblijf in het Schengengebied, te voorzien. Alleen de verzekeringen van de volgende geaccrediteerde organisaties worden geaccepteerd: Alborz, Arman, Asia, Dana, Iran Insurance, Karafarin, Kowsar, Ma, Mellat, Mihan, Moa’lem, Novin, Pasargad, Parsian, Razi, Saman, Sarmad, Sina en Taavon Insurance.

3. Of uw aanvraagdossier een medisch attest dient te bevatten kunt u nagaan op volgende website: 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/default.aspx
 

Geneesheren erkend door de ambassade zijn:

  • Dr. H. NOSHAD - kruispunt Azadi & Tohid - tegenover het metrostation - gebouw nr. 2 - 2de verdieping  - tel. : 66 929 520 
  • Dr. K. PIRKALANI - Niavaran, intersectie van Nejabat Djou (ex-Mojdeh), naast de Quavamin Bank, n° 429, appartement n° 1 - tel.: +98 21 227 58 227 & 227 58 218 - Afspraken van zondag tot woensdag tussen 07:30 en 18:00, op donderdag tussen 07:30 en 12:30 en op zaterdag tussen 11:00 en 18:00.

4. Indien u naar België reist in het kader van een privaat bezoek en u logeert bij een particulier, dient u uw aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van uw plaats van verblijf binnen de 3 dagen na uw aankomst in België. Dit is niet nodig wanneer u in een hotel verblijft in het kader van een zakenreis.

Het louter bezit van een visum geeft niet automatisch recht op binnenkomst, wanneer de visumhouder zich aan de buitengrens aanbiedt, kan geëist worden dat hij bewijst dat hij voldoet aan de inreisvoorwaarden. 

5. De lijst van de bewijsstukken die visumaanvragers moeten verstrekken in Iran, is te consulteren op volgende link : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/NL/3-2016-3347-NL-F1-1.PDF.