Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Belangrijk bericht voor Afghaanse burgers


Indien u een Afghaanse burger bent, die naar België/Luxemburg wenst te reizen, moet u een visum aanvragen via de Ambassade van België in Islamabad: Visas for Belgium and Luxembourg | Belgium in Pakistan

Als u echter permanent verblijfhouder bent in Iran, kan u een visumafspraak aanvragen via de Ambassade van België in Teheran. Dit is ook mogelijk indien u een persoon wenst te vervoegen die in België internationale bescherming heeft verkregen (vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming), op voorwaarde dat u wettelijk in Iran verblijft (verblijfsvergunning of visum).

Indien u in een dergelijk geval verkeert, wordt u verzocht om een mail te zenden aan de Ambassade (tehran.visa@diplobel.fed.be), waarbij u een scan voegt van de bewijsstukken (hetzij geldige Iraanse permanente verblijfsvergunning met vertaling, hetzij document ter staving van het Belgische beschermingsstatuut van de te vervoegen persoon en geldig Iraans visum of verblijfsvergunning).
 

Visa Application Center van VFS


Vanaf deze datum moeten visumdossiers in het Visa Application Center van VFS, gelegen in het Heravi Shopping Center, ingediend worden.

Gelieve de website van VFS te raadplegen indien u hierover meer inlichtingen wensen te beschikken.

Alvorens een afspraak bij VFS Global vast te leggen, gelieve u ervan te verzekeren dat uw dossier volledig is in overeenstemming met de lijst van vereiste dokumenten voor het type van het gevraagde visum: Visa Information (vfsglobal.com)

Familieleden van EU-burgers die onder Richtlijn 2004/38/EG vallen en Zwitserse burgers kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Ambassade indienen. Daartoe dienen zij per e-mail een afspraak te maken op het volgende adres: tehran.visa@diplobel.fed.be


Algemene informatie


1. De visumaanvragers worden automatisch schriftelijk via e-mail op de hoogte gebracht van de toekenning of de weigering van hun visum zodra de Ambassade een definitieve beslissing krijgt vanuit België.

Er zullen telefonisch en/of per email GEEN inlichtingen gegeven worden betreffende de status van de visumaanvraag.

Voor de dossiers die al naar de Dienst Vreemdelingenzaken werden gestuurd (DVZ), gebruik deze connectie. Daarvoor hebt u het dossiernummer nodig van de visumaanvraag. Op volgend e-mailadres kunt u inlichtingen vragen over uw dossier: infodesk@ibz.fgov.be

2. Iedere aanvrager is verplicht een reisverzekering, geldig tijdens het geheel van zijn verblijf in het Schengengebied, te voorzien. Alleen de verzekeringen van de volgende geaccrediteerde organisaties worden geaccepteerd: Alborz, Arman, Asia, Dana, Iran Insurance, Karafarin, Kowsar, Ma, Mellat, Mihan, Moa’lem, Novin, Pasargad, Parsian, Razi, Saman, Sarmad, Sina en Taavon Insurance.

3. Of uw aanvraagdossier een medisch attest dient te bevatten, geneesheren erkend door de ambassade zijn:

  • Dr. M. ARBABI - Unit 13, 2nd Floor West, No. 109, Sadra Physicians Building, Dowlat Street, tussen Dibaji en Ekhtiariyeh, Tehran – Tel. 021-26610894 & 09965055048 – Afspraken op zaterdag en dinsdag tussen 9u00 en 13u00.

4. Indien u naar België reist in het kader van een privaat bezoek en u logeert bij een particulier, dient u uw aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van uw plaats van verblijf binnen de 3 dagen na uw aankomst in België. Dit is niet nodig wanneer u in een hotel verblijft in het kader van een zakenreis.

Het louter bezit van een visum geeft niet automatisch recht op binnenkomst, wanneer de visumhouder zich aan de buitengrens aanbiedt, kan geëist worden dat hij bewijst dat hij voldoet aan de inreisvoorwaarden. 

5. De lijst van de bewijsstukken die visumaanvragers moeten verstrekken in Iran, is te consulteren op de volgende website

Gelieve te noteren dat documenten die enkel in het Farsi aangeboden worden, niet in aanmerking komen voor de behandeling van het dossier. De documenten dienen vertaald te worden in één van onze nationale talen of in het Engels.

Op de website van VFS Global vindt u per visa type de lijst van documenten die u moet voorleggen.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.