Ambassade van België in Iran
Home Op reis in Iran

Op reis in Iran

Reisadvies

Het reisadvies voor Iran kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood in Iran

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade in Teheran bereiken via het noodnummer +98 912 105 22 01. Op dit nummer verkrijgt u geen visuminformatie.

 
Visum voor journalisten

Journalisten die in Iran een reportage wensen te maken moeten op de Iraanse ambassade in Brussel een persvisum vragen en geen toeristisch visum. Vanwege de tijdrovende procedure gebeurt dit liefst minstens één maand op voorhand. Na aankomst in Iran moeten ze een perskaart aanvragen bij de Algemene Directie van de Pers en de Buitenlandse Media van het Ministerie van Cultuur en Islamitische Leiding (Av. Gaem Magam Faranhi, tegenover het hospitaal “Teheran Clinic”, straat 8, gebouw nr 8, derde verdieping, tel. 875 17 56 en 57.) Zij moeten hun programma meedelen om journalistieke activiteiten te kunnen verrichten. Lees verder...