Ambassade van België in Iran
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

1. Elk document dat aan de Ambassade van België voor legalisatie wordt overgelegd moet vooraf vertaald zijn door een beëdigd vertaler en gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De vertaling mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De kopie van het originele document in het Perzisch moet eveneens door het Ministerie van Justitie zijn afgestempeld (voor eensluidend afschrift).

De door de Ambassade gelegaliseerde documenten mogen rechtstreeks aan de bevoegde overheid in België worden overhandigd. Een bijkomende legalisatie door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken is niet langer vereist.

2. Elk document dat aan een Belgische instantie dient te worden overgelegd moet vertaald zijn in het Frans, het Nederlands, of het Duits.

3. Legesrecht: 20 €.

 

Algemene informatie over legalisatie van documenten

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

  1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
  3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
  5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
  6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.