Ambassade van België in Iran
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Elk document dat aan een Belgische instantie dient te worden overgelegd moet vertaald zijn in het Frans, het Nederlands, of het Duits (Engels wordt geaccepteerd voor niet officieel gebruik).

De vertaling mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Het originele document dient samen aangeboden te worden met de legalisatie.

Legesrecht is 20,-eur, cash te betalen per legalisatie.

Een afspraak moet worden gemaakt via tehran.legalization@diplobel.fed.be om een legalisatie aan te vragen. [In uw mail vermeldt u uw telefoonnummer en het aantal te legaliseren documenten.]

De legalisatieprocedure is nu digitaal. Bij het indienen van uw verzoek tot legalisatie moet een e-mailadres worden opgegeven om het ontvangstbewijs te ontvangen, evenals het referentienummer dat u toegang geeft tot uw legalisatie online op de website van LegalWeb.

Belangrijk
De door de Ambassade gelegaliseerde documenten mogen rechtstreeks aan de bevoegde overheid in België worden overhandigd. Een bijkomende legalisatie door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken is niet langer vereist.

De procedure voor legalisatie van Iraanse documenten In Iran verloopt in 3 etappes :

 1. Vertaling van het document door een beëdigd vertaler.
 2. Op de kopie van het document dient volgende tekst te staan “certifié conforme à l’original”, of “certified to be a true and correct copy of the original and agrees therewith in every respect” of “certified to be a true and correct copy of the original”.Dit bewijst dat de kopie gebaseerd is op het origineel document.
 3. Legalisatie door het Iraans Ministerie van Justitie, gevolgd door de legalisatie van Iraans Ministerie Buitenlandse Zaken en tenslotte de legalisatie door deze Ambassade.

Aangezien de Ambassade enkel documenten mag legaliseren in één van onze landstalen of in het Engels, wordt de legalisatie van de Ambassade op de gecertifieerde kopie aangebracht van de Iraanse documenten.  Geen enkele legalisatie wordt aangebracht op een origineel Iraans document.

Wij bevestigen dus dat in Iran, de gecertifieerde kopie (voor zover ze vertaald werd door een beëdigd vertaler én gebaseerd is op een origineel document, én 3maal gelegaliseerd werd door de betrokken diensten én dat het geheel in de linker bovenhoek geniet en verzegeld werd) gelijkgesteld is aan het origineel document. Tot slot willen wij u informeren dat deze ambassade altijd vraagt om het originele document bij de hand te hebben, zodat zij kan controleren of de vertaling in overeenstemming is met de Perzische tekst.

De procedure voor legalisatie van niet-Iraanse documenten, uitgegeven door een Ambassade in Iran:

Procedure in Iran

 • De documenten uitgegeven door een buitenlandse Ambassade of Consulaat in Iran, dienen eerst aangeboden te worden bij het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken, opdat de stempel en de handtekening van de Ambassade gevalideerd wordt met een stempel.
 • Vertaling van het document door een beëdigd vertaler.
 • Legalisatie van het document door het Iraans Ministerie van Justitie.
 • Legalisatie door Iraans Ministerie Buitenlandse Zaken.
 • Legalisatie door deze Ambassade

Alternatieve procedure

 • Officiële documenten dienen allereerst gelegaliseerd te worden door de bevoegde nationale autoriteiten van het land dat de documenten uitgaf.
 • Legalisatie door de Belgische Ambassade bevoegd voor de jurisdictie van het land.
  Irak = Belgische Ambassade in Amman, Jordanië.
  Afghanistan = Belgische Ambassade in Islamabad, Pakistan.
  Syrië = Belgische Ambassade in Beirut, Libanon.
 • Gelieve de websites van de bevoegde Belgische Ambassades te consulteren voor meer informatie over de legalisatie procedure.

Algemene informatie over legalisatie van documenten

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

 1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
 3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
 5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
 6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.