Ambassade van België in Iran
Home Consulaire diensten Hoe zich laten inschrijven op de Ambassade?

Hoe zich laten inschrijven op de Ambassade?

Als Belgisch onderdaan die in Iran verblijft kunt u zich op de Ambassade van België in Teheran laten inschrijven. U bent hiertoe niet wettelijk verplicht. Het is evenwel sterk aangeraden. De Ambassade kan u administratief alleen dan afdoende helpen indien u bij haar diensten bekend staat.

 
Inschrijving

Hiervoor komt u alleen in aanmerking indien u geschrapt bent uit het bevolkingsregister van uw laatste verblijfsgemeente in België.

 
Voor te leggen documenten

1. Een door uw laatste verblijfsgemeente in België afgegeven formulier “model 8” dat uw schrapping uit het bevolkingsregister bevestigt. Voor deze formaliteit moet u uiteraard voor uw vertrek uit België zorgen.

2. Uw Belgische identiteitskaart.

3. Twee formulieren die u dient in te vullen.

4. Een fotokopie van uw Belgisch paspoort.

5. Bewijs van rechtmatig verblijf (verblijfsvergunning).

Opmerking: Het is aangeraden eveneens een vertaling van uw shenasnameh (eventueel huwelijksboekje) over te leggen, zodat de Ambassade kan nagaan of de in het Belgische Rijksregister vermelde gegevens correct zijn. 

 
De Ambassade

  1. Schrijft u in op de lijst van Belgen die verblijven in haar rechtsgebied.
  2. Brengt het Rijksregister van uw aankomst en verblijf in Iran op de hoogte.